SLOVAK anketa

Prosím , Absolvujte náš prieskum … To je menej ako 10 minút !!!

Je to už 40 rokov, čo AD vydal v auguste 1975 číslo o ženách v architektúre. Editorka, Monica Pidgeon, poslala listy 100 ženám – architektkám s otázkou: Čím môžu ženy prispieť, čím muži nemôžu (a naopak), a aké sú výhody, alebo nevýhody byť ženou v architektúre. Chceme vedieť, čo sa odvtedy pre ženy zmenilo a ponúkame niekoľko jednoduchých otázok. Vyplnenie dotazníku by nemalo trvať dlhšie ako 10 minút. Stále je menšie zastúpenie žien v architektúre a Vaše odpovede v tomto prieskume pomôžu lepšie pochopiť prečo je to tak. Vaše odpovede sú dôverné a zostávajú v anonymite.

imagen caratula slovak