SUOMI tutkimus

Ole hyvä , Osallistu kyselyyn … Se on alle 10 minuutin !!!

AD julkaisi 40 vuotta sitten elokuun 1975 numeron teemalla Naiset Arkkitehtuurissa. Päätoimittaja Monica Pidgeon lähetti kirjeen sadalle naisarkkitehdille esittäen heille seuraavanlaisia kysymyksiä: mitä sellaista naiset voivat tuoda arkkitehtuuriin mitä miehet eivät voi (ja päin vastoin) ja minkälaisia etuja tai haittoja he ovat kokeneet toimiessaan naisina arkkitehtuurissa. Haluamme selvittää, miten asiat ovat muuttuneet esittämällä joitakin yksinkertaisia kysymyksiä. Kyselyyn vastaamiseen kuluu aikaa noin kymmenen minuuttia. Naisarkkitehtien tilanne ammatissa jättää edelleen toivomisen varaa ja tähän kyselyyn vastaaminen auttaa lisäämään tietoa ongelmakohdista.Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja nimettöminä.

FINNISH encuesta_rec